Πολιτική Ποιότητας

Για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας ακολουθούμε τα παρακάτω πρότυπα διαχείρισης:

ΜΕ ΠΕΔΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (SUMMER CAMPS),
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας ακολουθούμε τα παρακάτω πρότυπα διαχείρισης:

ΜΕ ΠΕΔΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (SUMMER CAMPS),
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ